Komornik Sądowy przy Sądzie
Rejonowym w Bydgoszczy
ul. Wysoka 38
85-323 Bydgoszcz

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

Antoni Baszyński
ul. Wysoka 38
85-323 Bydgoszcz
tel. (52) 3203798
e-mail bydgoszcz.baszynski@komornik.pl

Kancelaria czynna w dniach:
pon – pt: 07:30 – 15:30
wt: 08:00 – 16:00

Komornik przyjmuje osobiście
Wtorki: 10:00 – 16:00

Informacja w przedmiocie praw i obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych

2016. Komornik Antoni Baszyński. Copyright Currenda.